Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Mariusz Filar 24.05.2011

Najpiękniejsze zdjęcie z II pielgrzymki Jana Pawła II 09.02.1980

  • 22654_[1] Lp017_1_K4_1980_2B (3).mp3
Otwarcie wystawy fotograficznej na temat pobytu Jana Pawła II w Polsce w kościele św. Krzyża w Warszawie. Wasza praca pomnożeniem źródeł historycznych. Bóg wysłuchał nasze modlitwy o przyjazd Ojca Świętego. Najpiękniejszą fotografią - Krzyż na Placu Zwycięstwa.