Logo Polskiego Radia
PolskieRadio 24
Michał Skrzesiński 11.12.2016

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego ratuje polskie zabytki na Kresach Wschodnich

Kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce na Ukrainie uważana była za najpiękniejszą polską świątynię na Wołyniu. Jednak zawirowania historyczne sprawiły, że popadła w stan ruiny. W 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła prace konserwatorsko-restauratorskie, których celem jest przywrócenie Kolegiacie jej dawnego blasku. O ich efektach mówiliśmy w audycji „Polacy w świecie”.
Kolegiata św. Trójcy w Ołyce stan w 2013 r.fot. K. Hejkedziedzictwo.orgKolegiata św. Trójcy w Ołyce stan w 2013 r./fot. K. Hejke/dziedzictwo.org
Posłuchaj
  • 11.12.16 dr Michał Laszczkowski: Kolegiata, przed II wojna światowa, uznawana była za najpiękniejszy kościół katolicki na Wołyniu
Czytaj także

Barokowy rzymskokatolicki kościół, którym jest kolegiata, został ufundowany przez książąt Radziwiłłów w I poł. XVII w. Jego projekt wykonali Włosi Benedetto Molli i Giovanni Maliverna. Jest to unikatowy zabytek, gdyż niemal całe jego wyposażenie wykonane było z alabastru. Wszelkie elementy drewniane, tj. rozety na suficie i rzeźby apostołów, pokrywały złocenia.

Po 1945 roku kościół stopniowo ulegał dewastacji i zniszczeniu. Dopiero po upadku Związku Sowieckiego odtworzona parafia katolicka ponownie roztoczyła opiekę nad kolegiatą.

– Zajmujemy się obiektami polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, przeważnie we wschodniej Europie. W dużej części działamy właśnie na Ukrainie, która nie jest w stanie w odpowiedni sposób zadbać o pomniki kultury znajdujące się na jej terenie – wyjaśnił dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

– Sama kolegiata, w zamyśle jej projektantów, miała przyćmić wszystko, co na ówczesne czasy zbudowano. Na dalekiej prowincji powstał kościół, który imponował skalą działań artystycznych. Budowla miała być wotum wdzięczności dla Boga. Kolegiata jest unikatowym obiektem, który zasługuje na to, by przywrócić jej dawny blask – dodał dr Michał Laszczkowski.

Dr Michał Laszczkowski mówił także szerzej o działalności instytucji oraz jej zaangażowaniu w renowację zabytków na Kresach Wschodnich.

Ponadto w audycji, przy okazji zbliżającej się 35. rocznicy wybuchu stanu wojennego, Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Chicago, rozmawiał z przedstawicielami tamtejszej Polonii, którzy aktywnie wspierali opozycjonistów działających w komunistycznej Polsce.

Natomiast ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy konferencji Episkopatu Polski, mówił o potrzebach i formach pomocy, które potrzebne są katolikom mieszkającym we wschodniej Europie.  

Nie zabrakło również przeglądu najważniejszych informacji polonijnych z ostatnich dni, którego dokonała Maria Furdyna.

Audycję „Polacy w świecie” prowadziła Edyta Poźniak.

Polskie Radio 24/db

Polacy w Świecie w Polskim Radiu 24 - wszystkie audycje

________________

Data emisji: 11.12.2016

Godzina emisji: 17:15