Logo Polskiego Radia
6 sierpnia - Gniezno
Plac św. Wojciecha przy ul. Łaskiego

GNIEZNO to pierwsza stolica Polski, miasto o szczególnym znaczeniu i wyjątkowej roli w dziejach narodu i państwa polskiego.

Swoją siedzibę mieli tu Piastowie – pierwsza polska dynastia. Z niej wywodził się m.in. Mieszko I, który w roku 966 - dzięki małżeństwu z księżniczką czeską Dobrawą - przyjął wraz ze swoim dworem chrzest. Od tego momentu Polska stała się krajem katolickim, zyskując przez to znaczenie na arenie międzynarodowej.

W roku 1000 odbył się tu Zjazd Gnieźnieński, w którym uczestniczył Bolesław I Chrobry (syn Mieszka) i Cesarz Niemiecki Otton III, wtedy też proklamowano utworzenie arcybiskupstwa i metropolii gnieźnieńskiej. W 1025 roku w Gnieźnie miała miejsce koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Przez następnych trzysta lat koronowano tu jeszcze czterech królów: Mieszka II, Bolesława II, Przemysła II i Wacława II.

Gniezno, pełne istotnych dla naszej historii zabytków, jest niekwestionowaną kolebką polskiej państwowości, nad którą czuwa Św. Wojciech – patron Polski. Archikatedra Gnieźnieńska jest symbolem Pierwszej Stolicy Polski. Powstała ona na miejscu poprzednich świątyń, których mury można zobaczyć w jej podziemiach. Kilkakrotnie odbudowywana po pożarach przybrała obecną postać w latach 1945-61. Archikatedra jest obecnie budowlą gotycką, trójnawową, otoczoną wieńcem kaplic. Ozdobą budowli są dwie potężne wieże nakryte barokowymi hełmami. Unikalnym zabytekiem, jednym z ważniejszych w Europie obiektów romańskiej sztuki odlewniczej, są osadzone w południowej kruchcie archikatedry Drzwi Gnieźnieńskie (wykonane w okresie panowania Mieszka III Starego).

Cafe Prima Prymat Lazur Konspol Poltino Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Zdrowiamammografiacytologia Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego TVP1 Super Express