Logo Polskiego Radia
3 września - Konin
Błonie, ul. Wał Tarejwy

Na mapach pojawił się już w okresie rzymskim. Został zlokalizowany na Szlaku Bursztynowym jako osada handlowa nazwana Setidavą.

Położone nad Wartą miasto ma bogate tradycje historyczne. Można tu podziwiać wiele obiektów, które na przestrzeni wieków wpisały się w krajobraz miasta. Najcenniejszy z nich to romański słup drogowy, ustawiony w XII wieku przez Piotra Dunina, jako drogowskaz połowy drogi między Kruszwicą i Kaliszem. Inskrypcja na tym słupie pochodzi z 1151 roku. Godne uwagi są gotyckie kościoły p.w. św. Bartłomieja i p.w. św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach.

Zamek w Gosławicach, którego budowę w roku 1418 rozpoczął biskup poznański Andrzej Łaskarz, został odbudowanyw latach 70' XX w. na potrzeby Muzeum Okręgowego. Warto także obejrzeć kamienice na konińskiej starówce, wśród których najcenniejszy obiekt to wzniesiony na przełomie XVI/XVII w. Dom Zemełki - nazywany tak od nazwiska jego fundatora Jana Zemełki, jednego z najznamienitszych mieszczan Konina.

Na Placu Wolności mieści się okazały budynek dawnego starostwa, pochodzący z 1828 r. Reprezentacyjną budowlą (klasycystyczną) jest wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w. ratusz, na którego zapleczu znajduje się kolumnada okalająca budynek dawnych jatek z pierwszej połowy XIX w. Przy północno-zachodnim narożniku Placu Zamkowego stoi gmach dawnej szkoły talmudycznej z połowy XIX w. oraz znajdujący się w sąsiedztwie budynek dawnej synagogi  z 1832 r.

Warto również wspomnieć o dworku wzniesionym w połowie XIX w., w którym od 1910 roku aż do śmierci mieszkała dziennikarka i pisarka Zofia Urbanowska, a także o usytuowanym przy ul. Kolskiej kościele i klasztorze OO. Franciszkanów-Reformatów z 1631 roku. W jego pobliżu znajduje się powstały w latach 1853-54 kościół ewangelicko-augsburski.

W Koninie ma swój początek uznawany za jeden z ciekawszych szlaków wodnych w Polsce - szlak Warta-Gopło. Przepływająca przez miasto rzeka Warta (wraz z kanałem oraz jeziorami Pątnowskim i Gosławskim) wchodzi w system szlaku żeglownego Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Cafe Prima Prymat Lazur Konspol Poltino Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Zdrowiamammografiacytologia Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego TVP1 Super Express