Pamiętajmy o Osieckiej

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2007 11:43
Po raz dziesiąty Fundacja Okularnicy ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Pamiętajmy o Osieckiej". Patronat radiowy nad konkursem objęła Trójka.

Znamy już laureatów X edycji - informacja prasowa.

W niedzielę, 16 września 2007 o 20:00 zapraszamy na retransmisję sobotniego koncertu finałowego 10 konkursu na interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej. Wystąpi 12 finalistów z tow. zespołu Kameleon Hadriana Tabędzkiego. Fotorelacja

Fundacja Okularnicy ogłasza X Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Pamiętajmy o Osieckiej" w roku 2007. Przedmiotem Konkursu jest interpretacja piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej.

Konkurs jest otwarty. Mogą brać w nim udział zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, soliści i zespoły. Jedynym ograniczeniem jest ukończone 16 lat w dniu zgłoszenia. Należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją elektronicznie na adres: konkurs@okularnicy.org.pl lub pocztą pod adres:

Fundacja Okularnicy, ul. Jakiela 8/1, 01-540 Warszawa.

WARUNKI. Zgodnie z Regulaminem uczestnicy mogą wybrać i wykonać dwie dowolne piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, wyłącznie spośród piosenek, które zostały skutecznie zarejestrowane w odpowiednich rejestrach ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Organizatorzy zachęcają do wybierania utworów z „Listy ‘weselszych’ piosenek Agnieszki Osieckiej”.

Opłata wpisowa, która uprawnia do udziału w konkursie wynosi 20,- PLN płatne przelewem na konto Fundacji (do 10.06.2007 r.): 09 1160 2202 0000 0000 4427 5031.

TERMIN ZGŁOSZEŃ upływa 31 maja 2007 r.

Konkurs odbywa się pod patronatem Pani Prezydent m.st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 etapach:

I etap Konkursu: 11,12 i 13 czerwca br. – eliminacje w Studiu PR im. Agnieszki Osieckiej Warszawie.
W I etapie Konkursu uczestnicy obowiązani są przygotować dwie piosenki z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół lub nagranie podkładu muzycznego na kasecie lub płycie CDR). Uczestnicy wykonują obowiązkowo jedną piosenkę, a na życzenie Jury – także drugą. Informacje o akompaniamencie oraz dotyczące ewentualnie potrzebnego nagłośnienia uczestnicy zobowiązani są podać na formularzu zgłoszeniowym. Fundacja nie dysponuje podkładami muzycznymi. Koszty podróży, ew. zakwaterowania oraz wszelkie inne związane z uczestnictwem w I etapie Konkursu ponoszą w całości uczestnicy.

II etap Konkursu: 7-11 sierpnia br. - warsztaty wokalne w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie oraz 12 sierpnia - koncert w muzeum K.I.Gałczyńskiego w „Leśniczówce Pranie”.
10 osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu podpisuje umowę z Organizatorem i ma obowiązek uczestniczenia w warsztatach wokalnych w Teatrze Atelier w Sopocie. Informacje dotyczące organizacji warsztatów zostaną podane do wiadomości dziesiątki uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcie trwania II etapu Konkursu uczestnicy zobowiązują się w ramach warsztatów do publicznych występów w Teatrze Atelier w Sopocie. Uczestnikom II etapu przysługują diety i pokrycie kosztów noclegów. Akompaniuje zespół zaangażowany przez organizatorów.

III etap Konkursu - 15 września br. Koncert Finałowy w Studiu Koncertowym PR im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, a 17 września br. - Koncert Galowy w Teatrze Na Woli w Warszawie.
Uczestnicy zakwalifikowani do II i III etapu Konkursu mają obowiązek uczestniczenia w Koncercie Finałowym oraz w Koncercie Galowym. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie.

Więcej informacji na stronie: www.okularnicy.org.pl

Czytaj także

Pamiętajmy o Osieckiej

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2009 19:05
Koncert finałowy XII Edycji Konkursu na interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej. Wykonawcom towarzyszy zespół Kameleon Hadriana Tabęckiego.
rozwiń zwiń

Czytaj także

XI edycja Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2008 12:53
Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej do końca maja przyjmuje zgłoszenia wokalistów do XI edycji ogólnopolskiego konkursu wokalnego na interpretację piosenek patronki.
rozwiń zwiń

Czytaj także

PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2008 19:05
Koncert finałowy XI Konkursu na interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej.Finalistom towarzyszy zespół Kameleon Hadriana Tabęckiego. Koncert prowadzi Magda Umer.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Trzy Dni Później

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2009 20:05
Żeński zespół wokalny pojawił się na polskiej scenie muzycznej w 2004 roku zdobywając II Nagrodę w Konkursie "Pamiętajmy o Osieckiej".
rozwiń zwiń