Magazyn Europejski - EURANET - Czy Unia powinna rozwijać współpracę z Rosją?

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2008 12:00
Niedawno po szczycie Unia Rosja w Nicei prezydent Sarkozy powiedział , że w zasadzie nie ma przeszkód które utrudniałyby dialog z Rosją. Wydaje się, że kraje Unii pogodziły się z tym, że Abchazja i Osetia Południowa są stracone dla Gruzji.

Magazyn Europejski - EURANET

Czy Unia powinna rozwijać współpracę z Rosją?

Za a nawet przeciw

Zapraszam do dyskusji

Kuba Strzyczkowski

Brak ankiety

Czytaj także

EuRaNet

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2008 15:42
EuRaNet jest wspólnym przedsięwzięciem kilkunastu radiofonii europejskich. Projekt polega na tworzeniu audycji poświęconych tematyce europejskiej. Audycje tworzone są w językach UE, w tym w języku polskim.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Bezczynny Zachód

Ostatnia aktualizacja: 03.09.2008 16:12
Być może Zachód zrozumie swoje błędy, kiedy Rosja dokona demarkacji nowych granic Ukrainy.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Gruzja to środek do odbudowy imperium

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2008 10:48
Niemożliwość dywersyfikacji rynku paliwowego zda całą Europę (przecież to jest celem polityki rosyjskiej) całkowicie na łaskę i niełaskę Kremla.
rozwiń zwiń