Młodzieżowy gołąbek pokoju

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2011 11:34
5 sierpnia 1951 roku to była niedziela. III Światowy Zlot Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie zebrał w jednym miejscu najgrzeczniejszą i pokojowo nastawioną młodzież z całego świata.
Audio
  • Tym żył świat: Światowy Zlot Młodych Bojowników o Pokój w NRD

Na olbrzymi Stadion Waltera Ulbrichta w stolicy NRD młodzieżowe delegacje wchodziły w kolejności alfabetycznej.

Jak donosił specjalny wysłannik Polskiego Radia Polacy nieśli "ogromnej wielkości portrety generalissimusa Stalina i prezydenta Bolesława Bieruta".

- Mała delegacja ogromnego państwa. Pod gwiaździstym sztandarem idzie czterech, tylko czterech przedstawicieli młodzieży amerykańskiej. Pokonując wszelkie przeszkody przedarli się tutaj, by zadokumentować jedność młodzieży świata w walce o pokój - opisywał dalej korespondent.

Publiczność obserwująca Światowy Zlot Młodych Bojowników o Pokój skandowała na przemian "Pokój" i "Stalin".

 

/ źr.wikipedia commons

 

- Witana burzą okalsków, zbliża się do wejścia, już z daleka słyszymy okrzyki, to delegacja Chin Ludowych!! - emocjonował się polski reporter - Przeciąga przed nami kolumna złożona z sześciu czerwonych sztandarów ozdobionych na szczycie złotą gwiazdą, z portretu spogląda twarz żołnierza i filozofa, rewolucjonisty i uczonego Mao Tse Tunga!

Aby poczuć pokojowo-stadionową atmosferę w NRD sprzed ponad pół wieku wystarczy kliknąć w ikonę dźwięku w boksie "Posłuchaj" w ramce po prawej stronie.

Audycji "Tym żył świat" można słuchać od wtorku do piątku o godzinie 9.15. Zapraszają Michał Nogaś i Wojciech Włodarczyk.

usc