Na wyciągniecie ręki - isztuka

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020 15:41
Zakończył się V etapu projektu iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich.To projekt przybliżający światowe dzieła sztuki i architektury także osobom niewidomym i słabowidzącym realizowany przez Fundację Audiodeskrypcja Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem audiodeskrypcji i kompleksowego udostępniania sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Projekt iSztuka realizowany jest w Białymstoku.Przy każdym z dzieł przedstawionych na portalu iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich. umieszczony został odtwarzacz, z pomocą którego każdy może wysłuchać opisu wybranego dzieła. Uzupełnieniem do fotografii i audiodeskrypcji dzieł są analizy przybliżające kontekst kulturowy, technikę wykonania i przedstawiony temat. Materiały są tworzone przez osoby niewidome i widzące, historyków sztuki, artystów, audiodeskryptorów i edukatorów z Białegostoku, Wrocławia, Krakowa i Warszawy.
Audio