Kozły ofiarne w polskich szkołach - jak walczyć z problemem?

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014 04:00
Konsekwencje dyskryminacji wśród najmłodszych bywają bardzo poważne - w skrajnych przypadkach to nawet próby samobójcze. Jak wygląda problem dyskryminacji rówieśniczej w polskich szkołach? Jak możemy mu przeciwdziałać? O tym rozmawialiśmy w "Klubie Trójki".
Audio
Kozły ofiarne w polskich szkołach - jak walczyć z problemem?
Foto: Glow Images/East News

Leszek Kluz-Horodyski ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka przyznaje, że problem dyskryminacji rówieśniczej w różnym natężeniu występuje w każdej klasie. - Jest on wypadkową tego, że istnieją konflikty i się różnimy. Przyjmuje on różne formy, które są trudne do zaakceptowania, ale nie da się ukryć, że jest to zjawisko powszechne - mówi specjalista.
Obecnie odbywają się warsztaty dotyczące tego problemu, prowadzone przez Leszka Kluz-Horodyskiego w ramach Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Polegają one na stworzeniu dobrych warunków do tego, by wspierać rodziny w sytuacjach konfliktowych i trudnych. - Powstał program warsztatów "Raz, dwa, trzy z tolerancją na ty", który ma na celu przeciwdziałać dyskryminacji rówieśniczej. Jest on adresowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych - mówi mediator.

Szkoła, w której rządzą dzieci. Marzenie czy koszmar?>>>

Jak dodaje, do działań dyskryminacyjnych wciągnięte zostały również nowoczesne technologie i internet. - Portale społecznościowe bardzo silnie oddziałują na psychikę dzieci. Warto podkreślić, że dyskryminacja najczęściej odbywa się w taki sposób, że jej ofiarami są pojedyncze osoby, więc tym trudniej jest im przeciwstawić się przejawom dyskryminacji – wyjaśnia Kluz-Horodyski.
Dlaczego, skoro ten problem dotyka tak wielkiej liczby dzieci, nie ma ten temat badań i nie są znane dokładne liczby? Maja Dobiasz z Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznaje, że problem jest duży i nierozpoznany. Jak mówi, jedną z trudności tej sytuacji jest to, że nauczyciele nie są przygotowywani do rozpoznawania takich przypadków i zapobiegania im.
- Mówimy o tym, że dyskryminacja w systemie edukacji jest dużym problemem. Natomiast istotne jest, by świadomość, wiedza i wyniki badań, dotyczące tego tematu, były znane nie tylko w środowisku organizacji pozarządowych i ludzi, którzy się społecznie angażują na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom. Powinna ona zostać włączona jako jeden z ważnych tematów do edukacji formalnej - mówi Agnieszka Kozakoszczak z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacji Robinson Crusoe.

Komputery w szkołach? "Dla dzieci są szkodliwe">>>

Dyskryminacja obejmuje najrozmaitsze przesłanki: płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, niepełnosprawność, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, orientację seksualną, doświadczenie migracji, status społeczno-ekonomiczny - biedę, wygląd, wagę… Jak sobie z nią radzą polskie szkoły? Jak można jej stawić czoła? Posłuchaj całej audycji, którą poprowadził Dariusz Bugalski.

W "Klubie Trójki" rozmawialiśmy z: Mają Dobiasz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Agnieszką Kozakoszczak z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacji Robinson Crusoe, oraz Leszkiem Kluz- Horodyskim ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Na "Klub Trójki" zapraszamy od poniedziałku do czwartku od godz. 21.05 do 22.00.

(sm)

Czytaj także

Dlaczego uczniowie nie chcą chodzić na WF?

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013 19:01
Potwierdzają to badania Najwyższej Izby Kontroli, która alarmuje, że wielu młodych Polaków unika lekcji wychowania fizycznego w szkołach; w gimnazjach i liceach nawet 30 procent.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Z przemocą seksualną należy walczyć !

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2013 08:37
Według danych podanych przez Światową organizację Zdrowia (WHO), blisko połowa aktów przemocy seksualnej w UE dokonywana jest na dziewczętach poniżej 16. roku życia. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton informuje, że zjawisko to można ograniczyć, m.in. prowadząc rzetelną edukację seksualną.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Szkoła, w której rządzą dzieci. Marzenie czy koszmar?

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014 03:20
Szkoła bez dzwonków, ławek, przerw, klas, jasno określonych ról nauczycieli i uczniów - czymś takim jest szkoła demokratyczna. Każda z tego rodzaju form edukacji ma trochę inny charakter, bo to dzieci wyznaczają w nich reguły i zasady.
rozwiń zwiń