Białoruskie dążenia do niepodległości

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2018 22:00
W setną rocznicę niepodległości Polski warto przypomnieć, jak rok 1918 zaznaczał się w historii narodów, z którymi sąsiadujemy.
Audio
  • Drogi Białorusi do niepodległości (Klub Trójki)
Pomnik Lenina przed budynkiem rządu i parlamentu w Mińsku
Pomnik Lenina przed budynkiem rządu i parlamentu w MińskuFoto: SergeyPhoto7/Shutterstock.com

Białoruskie dążenia niepodległościowe są niezwykle słabo znane w naszym kraju. Białoruska Republika Ludowa była nietrwałą próbą słabych elit białoruskich stworzenia własnej państwowości. W latach 1918-19 ziemie między Niemnem a Berezyną były widownią walk Niemców, białych Rosjan, Polaków, Litwinów i bolszewików. Zwolennicy osobnego państwa białoruskiego byli w tym paroletnim zamęcie jednym z najsłabszych graczy. Dopiero dziś elity kraju naszych sąsiadów ze wschodu odkrywają tamte wydarzeniu.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.

***

Tytuł audycji: Klub Trójki
Prowadzi: Piotr Semka
Goście:
dr Dorota Michaluk (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK), Oleg Łatyszonek (białoruski działacz społeczny w Polsce, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku), prof. Wojciech Śleszyński (historyk i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku)
Data emisji: 19.07.2018
Godzina emisji: 21.09

ml

Czytaj także

Wiele dróg Ukrainy do niepodległości

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2018 12:00
Świętując polską setną rocznicę odzyskania niepodległości warto przypominać, jak podobne tendencje występowały w krajach naszych sąsiadów. 
rozwiń zwiń

Czytaj także

O Romanie Dmowskim w stulecie odzyskania niepodległości

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2018 23:30
Był twórcą polskiej myśli narodowej i jednym z ojców niepodległości. Do dziś postać ta budzi wśród historyków, publicystów czy polityków spore kontrowersje. Dlaczego? Jaką wizję Polski miał Roman Dmowski? 
rozwiń zwiń