Jak narodziła się i zmieniała Europa?

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019 22:12
– Wolność zbudowała naszą cywilizację. Oczywiście wolność zharmonizowana z porządkiem – mówi autor książki "Europa. Najpiękniejsza opowieść" Marcin Libicki. 
Audio
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne Foto: shutterstock.com/NicoElNino

Okładka książki "Europa. Najpiękniejsza opowieść" Okładka książki "Europa. Najpiękniejsza opowieść"

Europa, niewielki obszar w skali świata, stworzyła cywilizację, której kultura, nauka, gospodarka i polityka osiągnęły bogactwo nigdzie indziej niespotykane. Do dziś wraz ze swą córką Ameryką wywiera dominujący wpływ na cały świat.

Początek tej wielkiej przyszłości europejskiej to V wiek, spotkanie Germanów i chylącego się ku upadkowi antycznego świata, germańskiego instynktu państwowo- i prawotwórczego ze schrystianizowaną już tradycją Grecji i Rzymu. Także chrześcijański indywidualizm i poszukiwanie prawdy oraz biblijny nakaz podporządkowania sobie ziemi były niezbędne dla osiągnięcia przyszłych sukcesów. Wkrótce dołączą irlandzcy Celtowie, a później Węgry Madziarów i Polska Słowian, która na milionie kilometrów kwadratowych odciśnie europejski ślad. Przyszłość świata stanęła przed Europą otworem.

– Średniowiecze jest podstawą całej naszej egzystencji. Wtedy powstała nasza cywilizacja – opowiada Marcin Libicki. – My, Polacy, wnieśliśmy wraz z Litwą cywilizację na milionie kilometrów kwadratowych – podkreśla historyk.

Który wiek był bardzo istotny w historii Europy? Kiedy Polska dołączyła do grona państw Starego Kontynentu? Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z autorem książki "Europa. Najpiękniejsza opowieść".

***

Tytuł audycji: Klub Trójki
Prowadzi: Michał Płociński
Goście: Marcin Libicki (długoletni poseł krajowy i europejski, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, historyk, historyk sztuki)
Data emisji: 21.11.2019
Godzina emisji: 21.08

kw/mk