Bardzo Ważny Problem Europejski - Europejski Szczyt Konsumencki

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2010 18:45
Europejski Szczyt Konsumencki
Audio

Międzynarodowy Fundusz Walutowy sprawdza Grecję, Eurostat podał dane o PKB w ostatnich trzech miesiącach 2009 roku, a w Brukseli odbył się Europejski Szczyt Konsumencki, pierwszy pod przewodnictwem nowego Komisarza ds. Zdrowia i Konsumentów, Johna Dalli. - Sukcesem szczytu było już samo spotkanie - mówi Piotr Koluch - rzadko się zdarza, żeby organizacje konsumenckie z całej Europy zebrały się w jednym miejscu i miały możliwość wspólnego omówienia najważniejszych kwestii.