Ludzie listy piszą… do władz

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018 00:00
Wszystkie te sprawy, które teraz staralibyśmy się załatwić za pomocą poczty elektronicznej, w latach PRL załatwiano listownie.
Audio
  • Listy obywateli do władz PRL (Białe plamy/Trójka)
Listy
ListyFoto: Stockimo/Shutterstock

Korespondencja taka trafiała do urzędów centralnych i lokalnych, do radia i telewizji, wreszcie do samej PZPR. Czy było to skuteczne?

Każdego roku do instytucji państwowych wpływało około miliona listów. Mieszkańcy swoje problemy powierzali dziesiątkom adresatów – instytucjom i osobom u steru władzy bezpośrednio. Szczególne znaczenie miały te wysyłane do Warszawy. Z powodu nieskuteczności korespondencji wysyłanej do aparatów lokalnych, zwracano się właśnie do tych centralnych. Największą popularnością cieszył się KC PZPR, a tuż za nim Polskie Radio, Urząd Rady Ministrów i Kancelaria Rady Państwa. Poruszano problemy z każdej sfery życia.

– Listy są bardzo ciekawym źródłem historycznym, aczkolwiek, jak przyznają historycy, trudnym. Ciężko jest ocenić wiarygodność takiego źródła. Jednakże w Polsce, zwłaszcza po II wojnie światowej, traktujemy tę korespondencję jako bardzo ważne źródło badań życia codziennego. Bierze się to z tego, że do 1958 roku mamy niedużo źródeł wytworzonych przez obywateli, które mówiłyby ich głosem – mówi prof. Dariusz Jarosz.

Jakie problemy najczęściej poruszali piszący listy do władzy? Ile z nich doczekało się odpowiedzi? Zapraszamy do wysłuchania dołączonej audycji.

***

Tytuł audycji: Białe plamy
Prowadzi:
 Mirosław Biełaszko
Gość: dr Anna Maria Adamus (IPN Warszawa), prof. Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN)
Data emisji: 5.04.2018
Godzina emisji:
 23.08

ml/mk

Czytaj także

Jak powstały Wolne Związki Zawodowe?

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018 02:00
"Prawo do zrzeszania się podstawowym prawem pracowników" – to myśl, która przyświecała robotnikom, którzy w swoich zakładach pracy zaczęli tworzyć Wolne Związki Zawodowe. 
rozwiń zwiń

Czytaj także

Jakie były skutki Marca '68?

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018 00:00
Mija 50 lat od marcowych wydarzeń 1968 roku. Jakie były skutki manifestacji studenckich? Jak dziś patrzymy na tamte dni? 
rozwiń zwiń

Czytaj także

Polskie harcerstwo. Ponad 100 lat tradycji

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018 00:00
Od ponad stu lat na ziemiach Polski istnieje harcerstwo. Unikalny system oparty o skautową zasadę: wychowanie przez działanie. Harcerstwo to braterstwo, przebywanie na łonie natury oraz idea służby Bogu, Polsce i bliźnim.
rozwiń zwiń