Section1
Trójka w Burundi cz. 1
Wszystkie Dawid – nasz adopcyjny syn. Foto: