Section1
Beksińscy na prywatnych fotografiach
Wszystkie Zofia Beksińska (fot. Zdzisław Beksiński) Foto: mat. prom. Wydawnictwo ZNAK