Section1
"440 km po zmianę" - zdjęcia z wyprawy
Wszystkie Sylwia Nikko Biernacka - inicjatorka wyprawy "440 km po zmianę" i Anna Rutz - ambasadorka projektu Foto: Maciej Mrozik (xpozycja)