Section1
LP Trójka z Sopotu
Wszystkie Plac Radiowej Trójki w Sopocie i nasza budka telefoniczna Foto: E. Iwanicka/PR