Section1
Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Tak powstawało zdjęcie "Strajk"
Wszystkie Kuba Strzyczkowski w wersji "robotniczej" Foto: Andrzej Bołdaniuk