Section1
Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Tak powstawał "Portret regentów domu starców w Haarlemie"
Wszystkie Marcin Zaborski Foto: A. Bołdaniuk