Section1
Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Tak powstawał "Portret regentów domu starców w Haarlemie"
Wszystkie Od lewej: Jan Niebudek, Damian Kwiek, Radosław Mróz, Marcin Zaborski, Łukasz Karusta, Gabi Darmetko Foto: A. Bołdaniuk