Section1
Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Tak powstawał "Portret regentów domu starców w Haarlemie"
Wszystkie Od lewej: Krzysztof Łoniewski, Jan Niebudek, Damian Kwiek, Radosław Mróz, Gabi Darmetko, Marcin Zaborski, Łukasz Karusta Foto: A. Bołdaniuk