Section1
Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Tak powstawał "Portret regentów domu starców w Haarlemie"
Wszystkie Od lewej: Damian Kwiek, Marcin Zaborski, Jan Niebudek, Radosław Mróz, Łukasz Karusta Foto: A. Bołdaniuk