Section1
Koncert Leskiego w radiowej Trójce
Wszystkie Koncert Leskiego w studiu im. Agnieszki Osieckiej Foto: Jacek Konecki/Polskie Radio