Section1
The Waterboys w Trójce
Wszystkie Koncert poprowadził Piotr Metz Foto: Wojciech Kusiński