Section1
Hey na scenie im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Koncert poprowadził Piotr Stelmach Foto: Wojciech Kusiński