Section1
Zespoł Cree w studiu im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Koncert poprowadził Piotr Baron Foto: Wojciech Kusiński/PR