Section1
Zespoł Cree w studiu im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Foto: Wojciech Kusiński/PR