Section1
Jan Peszek czyta książkę Jerzego Pilcha
Wszystkie Foto: S. Hejj