Section1
Carrantuohill i ich goście na Trójkowej scenie
Wszystkie Foto: W. Kusiński/ PR