Section1
Gaba Kulka na Trójkowym jubileuszu
Wszystkie Gaba Kulka Foto: W. Kusiński/ PR