Section1
Gala Talentów Trójki 2017
Wszystkie Mirosław Bałka z Diamentem Trójki Foto: W. Kusiński