Section1
Trójka na festiwalu "Cały Kazio"
Wszystkie Bela Komoszyńska, Piotr Stelmach i Tomasz Dąbrowski Foto: Jan Oborski