Section1
"To jest napad!" – spotkanie autorskie z Markiem Wałkuskim
Wszystkie Kuba Strzyczkowski Foto: W. Kusiński/PR