Section1
12. Offensywa de Luxe!
Wszystkie L.Stadt na 12. Offensywie de Luxe Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio