Section1
12. Offensywa de Luxe!
Wszystkie Ania Rusowicz i zespół niXes na 12. Offensywie de Luxe Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio