Section1
12. Offensywa de Luxe!
Wszystkie Piotr Stelmach na 12. Offensywie de Luxe Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio