Section1
12. Offensywa de Luxe!
Wszystkie Zofia Sylwin na 12. Offensywie de Luxe Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio