Section1
Tak powstawał Karp 2018
Wszystkie Marek Niedźwiecki Foto: Wojciech Dorosz/PR