Section1
"Solaris" Stanisława Lema
Wszystkie Od lewej: Arkadiusz Jakubik, Eliza Rycembel, Baszka Marcinik i Piotr Machalica Foto: Jakub Sadowski