Section1
Czwarty półfinał "Start NaGranie"
Wszystkie Ten Typ Mes Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio