Section1
Stasiuk i Haydamaky w studiu im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Piotr Metz Foto: Wojciech Kusiński/PR