Section1
Folkowe dźwięki Tulii na Trójkowej scenie
Wszystkie Koncert Tulii w Trójce Foto: Wojciech Kusiński/PR