Section1
Krzysztof Zalewski na Trójkowej scenie
Wszystkie Piotr Metz w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio