Section1
Witold Gombrowicz na Scenie teatralnej Trójki!
Wszystkie Tancerz mecenasa Kraykowskiego" według Gombrowicza w STT, retransmisja z Festiwalu "Dwa Teatry" Foto: Jerzy Bartkowski