Section1
W Miami z Trójkowym mikrofonem
Wszystkie W Miami z Trójkowym mikrofonem Foto: archiwum Agnieszki Szwajgier