Section1
"Próba przeczekania wiatru. Fotografie ze Spitsbergenu"
Wszystkie Żebro wieloryba przy domku traperskim. Palffyodden, Spitsbergen, lato 1981 Foto: Anna Musiałówna