Section1
Goście "Trójki pod Księżycem"
Wszystkie Małgorzata Gorol i Bartosz Bielenia Foto: Wojciech Dorosz