Section1
Pożegnanie z The Dumplings w Trójce
Wszystkie Piotr Metz Foto: Wojciech Kusiński/PR