Section1
Trójkowy Koncert Noworoczny
Wszystkie Michał Klauza Foto: Wojciech Kusiński/PR