Section1
"Waiting Room" w Instytucie Fotografii Fort w Warszawie
Wszystkie DOMINIKA, 13 lat, z cyklu Waiting Room 2018-2019 Foto: Zosia Promińska